Intel® Graphics Driver hành cho Windows® 7 & 8.1* [15.40 thế hệ thứ 6]

18563
12/23/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver cho Thế hệ thứ 6.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 177.4 MB
 • SHA1: B49A73709374A3709E363DB5586E64FAFB6C808C
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 99.9 MB
 • SHA1: E61AC0E71ABBA9FC88760E3B307E7534342A12E3
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 178.4 MB
 • SHA1: E054921778E0159BB5DB337063279B17C9402EFD
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 100.2 MB
 • SHA1: 9450327891FEA38132F7C621E09DBCF7960E5109

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.