Intel® Graphics Driver cho Windows® 7 & 8.1* [15.40, thế hệ thứ 6]

18563
12/23/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver cho Thế hệ thứ 6.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 177.4 MB
 • SHA256: 825D65F66A8FB2E63088933B5E40D0A8EFB6EC9333F89D885FB6A0DA2512BD42
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 99.9 MB
 • SHA256: A844F4F23A4FBF1517BC4E297C33F8AFF3EDE9EB2E7FC8E831A7E8F5130BE0F0
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 178.4 MB
 • SHA256: 63AEE9293DCF36372E8F39BB0248426F33F1144830BB489F828E2D332C39BCCD
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 100.2 MB
 • SHA256: C3076406BEB9A7E5CEE5DEF92085B3177D78FE64694FBCE7155640ADAD41A389

Mô tả chi tiết

Ghi: Trình điều khiển Đồ họa Intel® cho Windows* phiên bản 15.40/45.x.x đã biết các vấn đề bảo mật. Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, nó không được hỗ trợ bất kỳ bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc cập nhật bổ sung nào khác. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng càng sớm càng tốt.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của mình không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.