Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho UEFI cho Dòng máy chủ Intel® D50DNP

BIOS và Gói Cập nhật Chương trình cơ sở Hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux* cho Dòng Máy chủ Intel® D50DNP

Trình điều khiển video tích hợp dành cho Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 741

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 741

Tiện ích Truy xuất Thông tin Máy chủ (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel®