Trình điều khiển video tích hợp dành cho Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 741

776401
11/10/2023

Giới thiệu

Trình điều khiển video tích hợp Windows* ASPEED* dành cho Dòng Máy chủ Intel® M50FCP và D50DNP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 2.6 MB
  • SHA1: 4D86F99AC8D6A29C1C21F02517C63A2F584A52DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều khiển video tích hợp Windows* ASPEED* dành cho Dòng Máy chủ Intel® M50FCP và D50DNP.

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows Server* 2019, 2022

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.