Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Hiệu năng I/O tăng gấp 2 lần so với thế hệ trước so sánh PCIe 5.0 ở tốc độ truyền 32 GT/giây so với PCIe 4.0 ở mức 16 GT/giây.
2Bộ nhớ DDR5 cho băng thông bộ nhớ 1,5 lần so với bộ nhớ DDR4 so sánh bộ xử lý Intel® Xeon® Có khả năng mở rộng thế hệ thứ 4 với 8 kênh DDR5 ở tốc độ lên đến 4800 MT/giây cho 1 DIMM mỗi kênh (1 DPC) so với bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 với 8 kênh DDR4 ở tốc độ 3200 MT/giây cho 2 DIMM mỗi kênh (2 DPC).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.