Gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho UEFI cho Dòng máy chủ Intel® D50DNP

763516
3/1/2024

Giới thiệu

Gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho UEFI cho Dòng máy chủ Intel® D50DNP (R01.01.0005)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 44.8 MB
 • SHA256: 8BE1E0C0DB16B351D468024B0061AA46B62EDBE49E66E0620612DD45BF045D82

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau và tiện ích cập nhật:

 • BIOS hệ thống: SE5C741.86B.01.02.0001
 • ME Firmware: 06.01.04.005
 • BMC Firmware: 1,95
 • FRU: 0,09
 • CPLD: v4p8
 • sysfwupdt.efi: Phiên bản 16.0.9

Yêu cầu phần mềm hệ thống

 • BIOS hệ thống: phiên bản R01.01.0001 hoặc mới hơn
 • BMC Firmware: phiên bản 1.13 trở lên
 • CPLD: phiên bản V2P2 trở lên

Lưu ý quan trọng

 • KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc tháo nguồn khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không thể hoạt động.
 • KHÔNG cố gắng giảm rev phần mềm hệ thống sau khi tải vào hệ thống. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không thể hoạt động.
 • Vui lòng tham khảo readme để biết thông tin chi tiết về gói và hướng dẫn cập nhật.
 • Vui lòng tham khảo các tệp "Ghi chú Phát hành" tương ứng để biết danh sách đầy đủ các vấn đề đã biết, cách giải quyết và yêu cầu chi tiết.

Sản phẩm được hỗ trợ

 • Dòng bo mạch máy chủ Intel® D50DNP

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng tiền sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.