Sản phẩm máy chủ Intel®

Thúc đẩy biến đổi trung tâm dữ liệu thông qua cải tiến

Niềm tin, sự tin cậy, hiệu năng đã được kiểm chứng. Có nhiều lý do khiến Intel trở thành công ty hàng đầu thế giới và là nhà cung cấp các sản phẩm và công nghệ máy chủ được ưa chuộng. Intel hiểu được nhu cầu về trung tâm dữ liệu hiện đại và tận dụng nhiều năm kinh nghiệm cũng như năng lực chuyên môn về thiết kế để xây dựng danh mục sản phẩm, hệ thống và giải pháp máy chủ cải tiến đa dạng, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Sản phẩm máy chủ Intel®