Hệ thống Máy chủ Đa Nút Intel®

Danh mục hệ thống máy chủ đa nút Intel® hỗ trợ một loạt nhu cầu khác nhau. Các máy chủ đa nút của Intel được xây dựng từ đầu với sự đổi mới trên toàn nền tảng cho khối lượng công việc được hưởng lợi từ việc tăng mật độ tính toán, bao gồm hiệu năng và tính năng bảo mật dựa trên bộ xử lý độc đáo, mạng hiệu năng cao và độ trễ thấp, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ và hiệu năng đột phá.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Hệ thống Máy chủ Đa Nút Intel®