Giới thiệu dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

Một nền tảng HPC mạnh mẽ và linh hoạt, khả năng HPC và AI vô hạn

Hiệu năng, dung lượng và tính linh hoạt vượt trội—kết hợp với bốn mô-đun riêng biệt, được xây dựng theo mục đích cho công việc điện toán, quản lý, lưu trữ và gia tốc—biến Dòng máy chủ Intel® D50TNP trở thành sự lựa chọn máy chủ dễ dàng cho khối lượng công việc HPC và AI của bạn.

Hiệu năng điện toán do bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng thế hệ thứ 3 mang đến—với hiệu năng cao hơn tới 40%1 so với thế hệ trước. Mô-đun gia tốc mới hỗ trợ tối đa bốn thẻ gia tốc PCIe 300W. Và mô-đun lưu trữ cung cấp khả năng lưu trữ tốc độ cao với dung lượng lên đến 1PB trong một khung 2U duy nhất.

Đọc tóm lược giải pháp ›

Giới thiệu dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu năng cao hơn 40% (SPECrate2017_int_base): Cấu hình: SPEC CPU2017, bộ nhớ ở tốc độ 3200 MT/giây, Bộ xử lý Có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 so với thế hệ trước của Bộ xử lý Có khả năng thay đổi Intel® Xeon®. SKU Bộ xử lý Có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 kết thúc bằng (H) hoặc (L) không được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và định chuẩn, hãy ghé www.intel.vn/benchmarks.

2

Băng thông bộ nhớ trung bình cao hơn 25% so với thế hệ trước: Cơ sở: 1 nút, 1x bộ xử lý Intel® Xeon® 8280L 28C @ 2,7GHz trên Neon City với cấu hình môđun Single PMem (6x32GB DRAM; 1x môđun Intel Optane PMem 100 Series {128GB,256GB,5 12GB} tại 15W) ucode Rev: 04002F00 chạy Fedora 29 kernel 5.1.18-200.fc29.x86_64 và MLC phiên bản 3.8 với App-Direct. Nguồn: 2020ww18_CPX_BPS_DI. Được thử nghiệm bởi Intel, vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Cấu hình mới: 1 nút, 1x bộ xử lý Intel® Xeon® tiền sản xuất CPX6 28C @ 2,9GHz trên Cooper City với cấu hình môđun Single PMem (6x32GB DRAM; 1x môđun Intel® Optane ™ PMem Series 200 {128GB, 256GB, 512GB} tại 15W), ucode tiền sản xuất chạy Fedora 29 kernel 5.1.18-200.fc29.x86_64 và MLC phiên bản 3.8 với App-Direct. Nguồn: 20202018_CPX_BPS_BG. Được Intel thử nghiệm vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.