Những hệ thống được thử nghiệm, tích hợp được tùy biến theo nhu cầu riêng