Những hệ thống được thử nghiệm, tích hợp được tùy biến theo nhu cầu riêng

Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCS) có thể được cấu hình theo yêu cầu (CTO). Cho phép bạn nhanh chóng triển khai hệ thống tùy chỉnh đáp ứng những nhu cầu cụ thể. Intel® DCS là hệ thống máy chủ được xây dựng có mục đích và được xác thực hoàn toàn, có thể giúp các đối tác rút ngắn thời gian ra mắt thị trường với những giải pháp máy chủ cải tiến được trang bị công nghệ tiên tiến nhất.

Intel cung cấp cấu hình hệ thống trung tâm dữ liệu được xác định trước cho những khối lượng công việc mục tiêu. Khi cần một hệ thống tùy chỉnh để giải quyết những yêu cầu rất cụ thể, Intel xây dựng máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn dựa trên danh sách các hợp phần đã được xác thực.

Truy cập tự động đến công cụ yêu cầu chứng chỉ Bạch kim ITP. Tuy nhiên, những đối tác không ở hạng Bạch kim có thể yêu cầu quyền truy cập từ đại diện Intel của họ.

Hãy để Intel thiết kế cho bạn