Được Thiết Kế Để Làm Những Gì CNTT Cần Và Người Dùng Muốn

Nền tảng Intel® Evo™ vPro® mang đến trải nghiệm máy tính xách tay mỏng và nhẹ nhất cho doanh nghiệp—thời điểm.1

Công bố pháp lý 11

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Trong các thiết bị chạy Windows, mỏng & nhẹ, dựa trên 1) các tính năng độc đáo và kiểm tra hiệu năng theo các điểm chuẩn trong ngành và Hướng dẩn sử dụng đại diện cho 3 mô hình sử dụng chính: năng suất, sáng tạo và cộng tác, so sánh Intel® Core i7-1185G7 với AMD Ryzen 7 Pro 4750U và 2) nghiên cứu IOActive (do Intel ủy quyền) so sánh các khả năng bảo mật của Intel® Hardware Shield trên bộ xử lý Intel® Core™ vPro® với các công nghệ tương ứng từ đối thủ cạnh tranh. Tất cả kiểm tra kể từ tháng 12 năm 2020. Thiết kế nền Intel® Evo™ vPro® được đồng thiết kế trong khuôn khổ chương trình đổi mới máy tính xách tay toàn diện của Intel là Project Athena, sau đó, được kiểm tra, đo lường và xác minh theo thông số kỹ thuật cao cấp và các chỉ số trải nghiệm chính để đảm bảo người dùng đạt được trải nghiệm vô song. Truy cập www.intel.com/11thgenmobile để biết thông tin chi tiết. Kết quả có thể khác nhau.

2

Được đo bằng quy trình làm việc của Microsoft Office 365 của Bộ xử lý Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 thế hệ thứ 11 so với Bộ xử lý Intel® Core™ vPro® i7-8650U thế hệ thứ 8.

3

Trong các thiết bị chạy Windows, mỏng & nhẹ, dựa trên 1) các tính năng độc đáo và kiểm tra hiệu năng theo các điểm chuẩn trong ngành và Hướng dẩn sử dụng đại diện cho 3 mô hình sử dụng chính: năng suất, sáng tạo và cộng tác, so sánh Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 với AMD Ryzen 7 Pro 4750U và 2) nghiên cứu IOActive (do Intel ủy quyền) so sánh các khả năng bảo mật của Intel® Hardware Shield trên bộ xử lý Intel® Core™ vPro® thế hệ 11 với các công nghệ tương ứng từ đối thủ cạnh tranh. Tất cả kiểm tra kể từ tháng 12 năm 2020. Truy cập www.intel.vn/11thgenvpro để biết thông tin chi tiết. Kết quả có thể khác nhau.

4

Đo theo nghiên cứu IOActive tháng 12 năm 2020 (do Intel ủy quyền) về các chức năng quản lý từ xa bằng phần mềm trong dải; các chức năng quản lý từ xa bằng phần cứng ngoài dải; và hỗ trợ dựa trên đám mây trong máy tính chạy Windows, mỏng & nhẹ. AMT yêu cầu có kết nối mạng; phải là mạng có chứng nhận quản lý Wi-Fi ngoài dải. Tìm hiểu thêm tại www.intel.vn/11thgenvpro. Kết quả có thể khác nhau.

5

Đo tính năng phản hồi trung bình của các thiết kế chạy hệ điều hành Windows cao cấp trong khi thực hiện các tiến trình công việc điển hình trong một môi trường thực tế, so với thiết kế cao cấp sử dụng được 3 năm. Truy cập www.intel.vn/11thgenvpro để biết thông tin chi tiết. Kết quả có thể khác nhau.

6

Thời gian cần thiết để tiêu hao từ 100% đến mức pin rất thấp trong khi thực hiện quy trình công việc trong môi trường sử dụng thực tế. Truy cập www.intel.vn/11thgenvpro để biết thông tin chi tiết. Kết quả có thể khác nhau.

7

Trong các thiết bị chạy Windows, mỏng và nhẹ, dựa trên các tính năng độc đáo và quy trình kiểm tra hiệu năng (tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2020) theo các điểm chuẩn trong ngành và Hướng dẫn sử dụng đại diện của bộ xử lý Intel® Core™ i7-1185G7, bao gồm cả việc so sánh với AMD Ryzen 7 Pro 4750U. Truy cập www.intel.vn/11thgenvpro để biết thông tin chi tiết. Kết quả có thể khác nhau.

8

Để biết thêm thông tin về dữ liệu được trình bày, vui lòng truy cập www.intel.vn/performanceindex.

9

Được đo bằng Năng suất và Quy trình làm việc Cộng tác. Bộ xử lý Intel® Core™ vPro® i7-1185G7 thế hệ thứ 11 so với Bộ xử lý Intel® Core™ vPro® i7-8650U thế hệ thứ 8.

10

Trong những chiếc máy tính cá nhân mỏng nhẹ chạy hệ điều hành Windows. Nếu có thắc mắc, vui lòng xem cách giải pháp vượt trội được sử dụng trên trang intel.vn/vpro.

11

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.