Quản lý toàn diện

Dù ở văn phòng, ở nhà hay cách đó nửa vòng trái đất, nhân viên ngày nay ngày càng di chuyển nhiều hơn. Máy tính được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra và Intel vPro®1 có các công cụ tích hợp, bao gồm Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), để cung cấp khả năng quản lý từ xa toàn diện cho toàn bộ tổ chức của bạn.2 Intel AMT thậm chí có thể cho phép truy cập vào một thiết bị đã tắt nguồn hoặc một thiết bị có hệ điều hành không phản hồi và công cụ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) cho phép bộ phận IT quản lý các thiết bị từ xa và an toàn, bên trong và bên ngoài tường lửa, trên đám mây.