Intel vPro® Essentials: Phát huy tối đa sức mạnh của máy tính cá nhân và doanh nghiệp của bạn

Đối với một doanh nghiệp nhỏ hiện nay, máy tính cá nhân người tiêu dùng là chưa đủ. Bạn cần máy tính cá nhân cấp doanh nghiệp với sức mạnh, độ nhanh nhạy và bảo mật tích hợp để giúp doanh nghiệp của bạn duy trì năng suất, và được bảo vệ tốt hơn. Intel vPro Essentials1: Nền tảng điện toán doanh nghiệp được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ đang phát triển - dù bạn có đội ngũ CNTT tinh gọn hay không.