Các bộ xử lý sử dụng Intel vPro®

Bộ xử lý Intel® Core™ là trung tâm của nền tảng Intel vPro®1. Chúng được thiết kế để mang lại hiệu suất phản ứng nhanh nhẹn và khả năng kết nối đáng tin cậy mà người dùng doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động — và làm việc hiệu quả suốt cả ngày. Bộ xử lý Intel® Core™ "K" SKU chọn lọc cũng cung cấp năng lượng cho máy trạm cơ bản sử dụng Intel vPro®. Tìm kiếm thương hiệu nền tảng Intel vPro® trên máy tính để mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Tóm lược về sản phẩm: Intel vPro® với Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 ›

Các bộ xử lý sử dụng Intel vPro®