Bộ xử lý trong nền tảng Intel vPro®

Bộ xử lý Intel® Core™ vPro® là trung tâm của nền tảng Intel vPro®. Chúng được thiết kế để mang lại hiệu suất phản ứng nhanh nhẹn và khả năng kết nối đáng tin cậy mà người dùng doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động — và làm việc hiệu quả suốt cả ngày. Lựa chọn một số bộ xử lý Intel® Xeon® cũng có sẵn như một phần của nền tảng. Tìm kiếm thương hiệu nền tảng Intel vPro® trên máy tính để mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Tóm tắt về bộ xử lý Intel® Core™ vPro® thế hệ thứ 11

Bộ xử lý trong nền tảng Intel vPro®

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11850HE (bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.70 GHz) Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11850H (bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.80 GHz) Launched Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700K (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.00 GHz) Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700T (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.60 GHz) Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700 (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.90 GHz) Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1180G7 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz, với IPU) Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7E (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185GRE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz, với IPU) Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500HE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.50 GHz) Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500H (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.60 GHz) Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.80 GHz) Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600T (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.10 GHz) Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500T (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3.90 GHz) Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600K (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.90 GHz) Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.60 GHz) Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz, với IPU) Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1140G7 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,20 GHz, với IPU) Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145GRE (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz) Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7E (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz) Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11950H (bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.90 GHz) Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900T (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.90 GHz) Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900 (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.20 GHz) Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900K (bộ nhớ đệm16M, lên đến 5.30 GHz) Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 750
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10885H (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz) Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900E (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T (Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,60 GHz) Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900 (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,20 GHz) Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,30 GHz) Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-10900TE Processor (20M Cache, up to 4.60 GHz) Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10810U (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,90 GHz) Launched Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10610U (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,90 GHz) Launched Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700TE (Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700T (Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700 (bộ nhớ đệm 16M, tối đa 4,80 GHz) Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700K (Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz) Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700E (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10875H (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz) Launched Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10850H (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,10 GHz) Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510Y (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10505 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) Launched Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310U (bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz) Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500T (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz) Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600T (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,00 GHz) Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600K (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz) Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500TE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,70 GHz) Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500E (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,20 GHz) Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400H (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,60 GHz) Launched Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310Y (bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,10 GHz) Discontinued Q3'19 4 4.10 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 7 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210R (bộ nhớ đệm 13,75M, 2,40 GHz) Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6246R (bộ nhớ đệm 35,75M, 3,40 GHz) Launched Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214R (bộ nhớ đệm 16,5M, 2,40 GHz) Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3206R (bộ nhớ đệm 11M, 1,90 GHz) Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6250 (bộ nhớ đệm 35,75M, 3,90 GHz) Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB 185 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6256 (bộ nhớ đệm 33M, 3,60 GHz) Launched Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215R (bộ nhớ đệm 11M, 3,20 GHz) Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6208U (bộ nhớ đệm 22M, 2,90 GHz) Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6226R (bộ nhớ đệm 22M, 2,90 GHz) Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230R (bộ nhớ đệm 35,75M, 2,10 GHz) Launched Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238R (bộ nhớ đệm 38,5M, 2,20 GHz) Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210T (bộ nhớ đệm 13,75M, 2,30 GHz) Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240R (bộ nhớ đệm 35,75M, 2,40 GHz) Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218R (bộ nhớ đệm 27,5M, 2,10 GHz) Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6258R (bộ nhớ đệm 38,5M, 2,70 GHz) Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6248R (bộ nhớ đệm 35,75M, 3,00 GHz) Launched Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6242R (bộ nhớ đệm 35,75M, 3,10 GHz) Launched Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220R (bộ nhớ đệm 35,75M, 2,20 GHz) Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6250L (bộ nhớ đệm 35,75M, 3,90 GHz) Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB 185 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230N (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280 (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260L (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276L (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260 (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280L (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8276 (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8256 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8253 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6212U (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6210U (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6254 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,10 GHz) Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB 200 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240Y (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252 (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6248 (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5222 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218B (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6244 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6242 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238T (bộ nhớ đệm cache 30,25M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230 (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8268 (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,90 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214Y (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218N (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5217 (bộ nhớ đệm cache 11M, 3,00 GHz) Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4216 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215L (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215 (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4208 (bộ nhớ đệm cache 11M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215 (bộ nhớ đệm cache 11M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210 (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4209T (bộ nhớ đệm cache 11M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze 3204 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238 (bộ nhớ đệm cache 30,25M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252N (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6262V (bộ nhớ đệm cache 33M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8270 (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220S (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8260Y (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6209U (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220T (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6246 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6222V (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 1,80 GHz) Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240L (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238L (bộ nhớ đệm cache 30,25M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6226 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6234 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218T (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230T (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9880H (bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 4,80 GHz) Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T (bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 (bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 5,00 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K (16M bộ nhớ đệm, lên đến 5,00 GHz) Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700E (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HE (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700TE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz) Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850HL (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850H (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,60 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,90 GHz) Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500E Processor (9M Cache, up to 4.20 GHz) Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™i5-9500TE (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 3,60 GHz) Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600 (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,60 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500 (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 3,90 GHz) Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 3,70 GHz) Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400H (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,30 GHz) Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K (9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,60 GHz) Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2336 (bộ nhớ đệm 12M, 2.90 GHz) Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2324G (bộ nhớ đệm 8M, 3.10 GHz) Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2356G (bộ nhớ đệm 12M, 3.20 GHz) Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2334 (bộ nhớ đệm 8M, 3.40 GHz) Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2314 (bộ nhớ đệm 8M, 2.80 GHz) Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2374G (bộ nhớ đệm 8M, 3.70 GHz) Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Intel® Xeon® E-2386G Processor (12M Cache, 3.50 GHz) Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P750
Intel® Xeon® E-2388G Processor (16M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378 (bộ nhớ đệm 16M, 2.60 GHz) Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378G (bộ nhớ đệm 16M, 2.80 GHz) Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE (bộ nhớ đệm 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML (bộ nhớ đệm cache 8M, 1,70 GHz) Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME (bộ nhớ đệm cache 8M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G (bộ nhớ đệm cache 12M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,70 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,50 GHz) Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2234 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2236 (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G (bộ nhớ đệm cache 8M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz) Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,80 GHz) Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,40 GHz) Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138P (bộ nhớ đệm cache 27.5M, 2,00 GHz) Launched Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 195 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5120 (bộ nhớ đệm 19,25M, 2.20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6148 (bộ nhớ đệm 27,5M, 2.40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8168 (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache 205 W
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8164 (bộ nhớ đệm 35,75M, 2.00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8160 (bộ nhớ đệm 33M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8158 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8156 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8153 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8180 (bộ nhớ đệm 38,5M, 2.50 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6154 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 200 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6134 (bộ nhớ đệm 24,75M, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6130 (bộ nhớ đệm 22M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6152 (bộ nhớ đệm 30,25M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6150 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5119T (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 1,90 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6142 (bộ nhớ đệm 22M, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6140 (bộ nhớ đệm 24,75M, 2.30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5115 (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6128 (bộ nhớ đệm 19,25M, 3.40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4116 (bộ nhớ đệm 16,5M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6136 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5120T (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6138 (bộ nhớ đệm 27,5M, 2.00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5122 (bộ nhớ đệm 16,5M, 3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5118 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,30 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4116T (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8176 (bộ nhớ đệm 38,5M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4114T (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8176F (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 173 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6144 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6146 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126F (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130F (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160F (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138F (bộ nhớ đệm cache 27.5M, 2,00 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6142F (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4112 (bộ nhớ đệm 8,25M, 2.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4109T (bộ nhớ đệm cache 11M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4114 (bộ nhớ đệm 13,75M, 2.20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8170 (bộ nhớ đệm 35,75M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3106 (bộ nhớ đệm 11M, 1.70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6132 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138T (bộ nhớ đệm cache 27.5M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160T (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4108 (bộ nhớ đệm 11M, 1.80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130T (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W