Intel vPro® Enterprise cho ChromeOS

Intel vPro Enterprise cho ChromeOS1 là nền tảng điện toán doanh nghiệp giúp các thiết bị đạt cấp chuyên nghiệp. Để có công nghệ AI mới nhất, hãy chọn Chromebook hoạt động trên bộ xử lý Intel® Core™ Ultra và Intel vPro® để trải nghiệm các mức hiệu suất, bảo mật, khả năng quản lý và độ ổn định mang tính chuyển đổi.