Được xây dựng cho doanh nghiệp hôm nay. Sẵn sàng cho thách thức ngày mai

Khi các dòng máy tính cá nhân phát triển để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và xu hướng kinh doanh thay đổi từng ngành, Intel vPro® Enterprise cho Hệ điều hành Chrome1 cung cấp một bộ đầy đủ các công nghệ tích hợp để tăng năng suất, bảo vệ bổ sung và quản lý để duy trì ngay cả những cơ sở hạ tầng CNTT thách thức nhất.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tất cả các phiên bản của nền tảng Intel vPro® yêu cầu phải có bộ xử lý Intel® Core™ đủ điều kiện, hệ điều hành được hỗ trợ, silicon Intel® LAN và/hoặc WLAN, các cải tiến chương trình cơ sở, và các phần cứng và phần mềm cần thiết khác để thực hiện các trường hợp sử dụng khả năng quản lý, các tính năng bảo mật, hiệu năng và độ ổn định hệ thống đặc trưng của nền tảng này. Truy cập intel.com/performance-vpro để biết thêm chi tiết.

2

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.vn/PerformanceIndex.

3

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.

4

© Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và các ký hiệu khác của Intel là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel. Các tên và nhãn hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của các chủ sở hữu khác.