Bảo mật máy tính cá nhân vượt trội

Intel® Hardware Shield, có sẵn trên bộ xử lý Intel® Core™ Ultra với máy tính cá nhân chạy Windows Intel vPro® Enterprise cung cấp bảo mật CNTT toàn diện cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm tính năng phát hiện mối đe dọa do AI hỗ trợ.1