Bảo mật máy tính tích hợp ngay khi mở hộp

Intel® Hardware Shield trên Máy tính chạy Windows Intel vPro® mang lại khả năng bảo mật toàn diện nhất cho doanh nghiệp của bạn.1