Thu được những thông tin chuyên sâu có giá trị về khách hàng bán lẻ

Sử dụng các thiết bị Internet Vạn vật (IoT) như camera được kết nối có thể giúp các nhà bán lẻ truyền tải các thông tin chuyên sâu mà họ cần. Hệ thống bán lẻ thông minh ThunderSoft được phát triển cùng với phần mềm Intel® Edge Insights for Retail và được xây dựng dựa trên công nghệ Intel® cho phép các nhà bán lẻ phân tích khách hàng một cách thông minh. Các nhà bán lẻ có thể sử dụng một ứng dụng đơn giản, thân thiện với người dùng để xác định các mẫu lưu lượng khách hàng, tối ưu hóa phân bổ nhân viên và theo dõi hành vi của người tiêu dùng để thiết kế trải nghiệm khách hàng phù hợp hơn.

Cập nhật những thông tin mới nhất từ ​​Trung tâm phần mềm Intel® Edge

Luôn kết nối với các sản phẩm biên và AI mới nhất từ ​​Trung tâm phần mềm Intel® Edge trong đó bao gồm các tình huống sử dụng mới, cài đặt tham chiếu và tài nguyên đào tạo.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để giữ kết nối với các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để giữ kết nối với các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.