Intel® QAT: Hiệu năng, Quy mô và Hiệu quả

Tăng tốc độ mã hóa và nén dữ liệu cho các ứng dụng từ mạng đến doanh nghiệp, đám mây đến bộ lưu trữ và phân phối nội dung đến cơ sở dữ liệu với Công nghệ Intel® QuickAssist Technology.

Hiệu năng Biên và 5G

Hiệu năng Biên và 5G

Cung cấp thông lượng và mã hóa cho các ứng dụng mạng để định tuyến lượng lớn lưu lượng dữ liệu một cách nhanh chóng.

Xem đồ họa thông tin

Lưu trữ tiết kiệm

Lưu trữ tiết kiệm

Cắt giảm chi phí và cho phép dữ liệu không hoạt động thành hoạt động ngay lập tức bằng cách nâng cao hiệu năng lưu trữ trong khi giảm dấu vết dữ liệu.

Xem video

Phân tích Cơ sở dữ liệu Mạnh mẽ

Phân tích Cơ sở dữ liệu Mạnh mẽ

Giải phóng khối lượng công việc học máy và AI cần nhiều điện toán trên quy mô lớn cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng cách tăng tốc độ nén và mã hóa.

Xem blog

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

"Hiệu năng mang tính quyết định được tối ưu cho biên", Intel, 2022 https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/products/docs/processors/xeon-d/network-segments-product-brief.html.

2

“Tối ưu hóa hiệu năng Bộ xử lý Intel® Xeon® sử dụng Intel® QuickAssist Technology", BrightTALK, tháng 3 năm 2022, https://www.brighttalk.com/webcast/12229/530637.