Tăng cường Bảo mật và Hiệu năng

Nâng cao độ bảo mật và hiệu năng nén trong các ứng dụng đám mây, kết nối mạng, dữ liệu lớn và lưu trữ — đối với dữ liệu động và tĩnh. Giờ đây, bạn có thể tăng tốc các thao thác tính toán chuyên sâu với Công nghệ Hỗ Trợ Nhanh Intel® (Intel® QAT).

Loại bỏ các Rào cản

Tăng tốc các ứng dụng bằng cách bổ sung Intel® QAT vào một môi trường cơ sở hạ tầng dựa trên phần mềm (SDI). Sản phẩm tạo ra nền tảng dựa trên phần mềm nhằm đảm bảo tính bảo mật, xác thực và độ nén, đồng thời tăng đáng kể hiệu năng và hiệu quả của các giải pháp nền tảng chuẩn.

Intel® QAT cải thiện hiệu năng cho toàn bộ các ứng dụng và nền tảng. Công nghệ này bao gồm xác thực và mã hóa đối xứng, mã hóa bất đối xứng, chữ ký kỹ thuật số, RSA, DH và ECC cũng như nén nhưng không làm mất dữ liệu (nén dữ liệu nguyên vẹn).

Đảm bảo Quản lý Khóa đáng Tin cậy

Công nghệ Bảo Vệ Khóa Intel® (Intel® KPT) là một công nghệ mới có trên bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng. Công nghệ này được hỗ trợ Intel® QAT để giúp quản lý khóa riêng an toàn.

Đọc sách trắng về Intel® KPT

Công nghệ Hỗ Trợ Nhanh Intel®

Giúp bảo mật hiệu năng cao và tăng tốc nén qua các giải pháp nền tảng tiêu chuẩn trong cơ sở hạ tầng dựa trên phần mềm.

Đem lại những Cải thiện Hợp lý

Áp dụng Công nghệ Hỗ Trợ Nhanh Intel® vào toàn hệ thống mạng, đám mây và trung tâm dữ liệu.

Đám mây

Tăng cường Hiệu suất Ứng dụng

Tăng tốc phần cứng để đảm bảo an ninh mạng, định tuyến, lưu trữ và dữ liệu lớn.

  • Giảm nhu cầu đối với nền tảng
  • Hỗ trợ các đường dẫn an toàn có hiệu năng cao và lượng khách hàng được xác thực lớn hơn
  • Tận dụng tối đa CPU

Tìm hiểu thêm ›

Mạng

Mạng lưới Hiệu quả Hơn

Tăng tốc SSL/TLS với Công nghệ Hỗ Trợ Nhanh Intel® cho phép:

  • Lưu lượng được mã hóa có hiệu năng cao hơn trong toàn bộ mạng lưới bảo mật
  • Tăng tốc mã hóa đối xứng và bất đối xứng tính toán chuyên sâu
  • Hiệu quả sử dụng nền tảng cao hơn

Tìm hiểu thêm ›

Dữ liệu lớn

Giảm Dung lượng Dữ liệu Tổng thể

Các khối dữ liệu hệ thống trong tập tin nén giúp phân tích nhanh hơn.

  • Thời gian xử lý dữ liệu lớn của Hadoop* nhanh hơn
  • Giảm nhu cầu đối với bộ xử lý
  • Hoàn thành các tác vụ riêng lẻ với độ trễ thấp hơn để tăng cường hiệu năng tổng thể

Tìm hiểu thêm ›

Lưu trữ

Giảm Nhu cầu về Bộ lưu trữ

Nén dữ liệu theo thời gian thực để lưu trữ hiệu năng cao. Tận dụng hiệu quả lưu trữ nhiều hơn ở mọi tầng.

Xem cách thức hoạt động ngay ›

Media Asset with Text Component (RWD)

Đánh giá Tài nguyên Intel® QAT

Tìm các trình điều khiển, tài liệu và sách trắng về Intel® QAT cùng tất cả các dự án nguồn mở của Intel tại Intel Open Source 01.org.

Truy cập 01.org để tìm hiểu thêm ›

Các Tài nguyên Nền tảng và Công cụ Intel® QAT

Kết hợp tính năng nén và tăng tốc mã hóa của Công nghệ Hỗ Trợ Nhanh Intel® vào các dòng sản phẩm hiện có.

Tìm hiểu thêm

Giải phóng các chu kỳ của bộ xử lý bằng cách tăng tốc phần cứng Tầng Ổ Bảo mật (SSL/TLS).

Tìm hiểu thêm

Đạt được hiệu năng tối ưu hóa theo khối lượng công việc và nâng cao bảo mật nhờ phần cứng để các trung tâm dữ liệu nhiều đám mây hoạt động bảo mật, nhanh nhạy.

Tìm hiểu thêm

Xử lý các mối đe dọa bảo mật đang ngày càng tăng và phát triển khắp cơ sở hạ tầng thực và ảo bằng cách tăng cường hỗ trợ để đạt hiệu năng cao, gia tăng bảo mật nhờ phần cứng.

Tìm hiểu thêm