Tăng cường Bảo mật và Hiệu năng

Nâng cao độ bảo mật và hiệu năng nén trong các ứng dụng đám mây, kết nối mạng, dữ liệu lớn và lưu trữ — đối với dữ liệu động và tĩnh. Giờ đây, bạn có thể tăng tốc các thao thác chuyên về điện toán với công nghệ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT).1

Loại bỏ các Rào cản

Tăng tốc các ứng dụng bằng cách bổ sung Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) vào một môi trường cơ sở hạ tầng dựa trên phần mềm (SDI). Sản phẩm tạo ra nền tảng dựa trên phần mềm nhằm đảm bảo tính bảo mật, xác thực và độ nén, đồng thời tăng đáng kể hiệu năng và hiệu quả của các giải pháp nền tảng chuẩn.

Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cải thiện hiệu năng của tất cả các ứng dụng và nền tảng. Công nghệ này bao gồm xác thực và mã hóa đối xứng, mã hóa bất đối xứng, chữ ký kỹ thuật số, RSA, DH và ECC cũng như nén nhưng không làm mất dữ liệu (nén dữ liệu nguyên vẹn).

Đem lại những Cải thiện Hợp lý

Áp dụng công nghệ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) vào toàn hệ thống mạng, đám mây và trung tâm dữ liệu.

Đám mây

Tăng cường Hiệu suất Ứng dụng

Tăng tốc phần cứng để đảm bảo an ninh mạng, định tuyến, lưu trữ và dữ liệu lớn.

  • Giảm nhu cầu đối với nền tảng
  • Hỗ trợ các đường dẫn an toàn có hiệu năng cao và lượng khách hàng được xác thực lớn hơn
  • Tận dụng tối đa CPU

Tìm hiểu thêm ›

Xem tài nguyên chuyên sâu về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)

Tìm các trình điều khiển, tài liệu và sách trắng về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cùng tất cả các dự án nguồn mở của Intel tại Intel Open Source 01.org.

Truy cập 01.org để tìm hiểu thêm ›

Mạng

Mạng lưới Hiệu quả Hơn

Tăng tốc SSL/TLS với công nghệ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cho phép:

  • Lưu lượng được mã hóa có hiệu năng cao hơn trong toàn bộ mạng lưới bảo mật
  • Tăng tốc mã hóa đối xứng và bất đối xứng tính toán chuyên sâu
  • Hiệu quả sử dụng nền tảng cao hơn

Tìm hiểu thêm ›

Xem tài nguyên chuyên sâu về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)

Tìm các trình điều khiển, tài liệu và sách trắng về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cùng tất cả các dự án nguồn mở của Intel tại Intel Open Source 01.org.

Truy cập 01.org để tìm hiểu thêm ›

Dữ liệu lớn

Giảm Dung lượng Dữ liệu Tổng thể

Các khối dữ liệu hệ thống trong tập tin nén giúp phân tích nhanh hơn.

  • Thời gian xử lý dữ liệu lớn của Hadoop* nhanh hơn
  • Giảm nhu cầu đối với bộ xử lý
  • Hoàn thành các tác vụ riêng lẻ với độ trễ thấp hơn để tăng cường hiệu năng tổng thể

Tìm hiểu thêm ›

Xem tài nguyên chuyên sâu về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)

Tìm các trình điều khiển, tài liệu và sách trắng về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cùng tất cả các dự án nguồn mở của Intel tại Intel Open Source 01.org.

Truy cập 01.org để tìm hiểu thêm ›

Lưu trữ

Giảm Nhu cầu về Bộ lưu trữ

Nén dữ liệu theo thời gian thực để lưu trữ hiệu năng cao. Tận dụng hiệu quả lưu trữ nhiều hơn ở mọi tầng.

Xem cách thức hoạt động ngay ›

Xem tài nguyên chuyên sâu về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)

Tìm các trình điều khiển, tài liệu và sách trắng về Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cùng tất cả các dự án nguồn mở của Intel tại Intel Open Source 01.org.

Truy cập 01.org để tìm hiểu thêm ›

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.