Tăng cường hiệu năng của đám mây, kết nối mạng, bộ lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu bằng Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)

Tăng tốc quy trình mã hóa và nén để tăng cường hiệu quả, khả năng mở rộng và hiệu năng – cho dữ liệu đang được truyền gửi hoặc đang được lưu trữ, đang di chuyển hoặc đang được xử lý. Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) có thể tiết kiệm chu kỳ, thời gian và không gian của các ứng dụng đa dạng như kết nối mạng với doanh nghiệp, đám mây đến bộ lưu trữ, phân phối nội dung đến cơ sở dữ liệu.

Đem lại những Cải thiện Hợp lý

Áp dụng công nghệ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) vào toàn hệ thống mạng, đám mây và trung tâm dữ liệu.