Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WFR cung cấp giải pháp đáng tin cậy và linh hoạt để áp dụng rộng rãi thông qua các trung tâm dữ liệu, triển khai điện toán đám mây, Cơ sở hạ tầng ảo hóa chức năng mạng (NFVI), triển khai lưu trữ, và quản lý khối lượng công việc tính toán hiệu suất cao. Được tối ưu hóa để sử dụng với dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2, Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WFR hưởng lợi từ các công nghệ mới nhất như bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC giúp đặt các tập dữ liệu làm việc gần bộ xử lý hơn để tối đa hóa hiệu suất bộ nhớ. Máy chủ Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ (HCI) giàu tính năng giúp khởi động quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của tổ chức với tính linh hoạt tối đa.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR