Bo mạch máy chủ Intel®

Dù khách hàng của bạn cần đặt máy chủ ngay dưới bàn làm việc hay cần một cỗ máy trung tâm dữ liệu hiệu năng cao, bạn có thể tin dùng Bo mạch máy chủ Intel® để đảm bảo hiệu năng, tính bảo mật và độ linh hoạt. Mỗi Bo mạch Máy chủ Intel® đều được thiết kế và chế tạo để mang lại chất lượng mà khách hàng của bạn mong đợi từ Intel.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Bo mạch máy chủ Intel®