Quan hệ đối tác giữa Intel và VMware

Intel và VMware đang cho phép trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo có khả năng đám mây với danh mục rộng nhất các giải pháp phần cứng doanh nghiệp và phần mềm đáng tin cậy; cho phép các doanh nghiệp di chuyển nhanh hơn, đổi mới hơn và hoạt động hiệu quả hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.