Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC

Ổ cứng thể rắn (SSD) Intel® Optane™ giúp loại bỏ những sự cố về lưu trữ ở trung tâm dữ liệu và giúp tạo ra được bộ dữ liệu lớn hơn và có chi phí hợp lý hơn. Sản phẩm này có thể tăng tốc ứng dụng, giảm chi phí giao dịch cho những khối lượng công việc có độ trễ cao và cải thiện TCO trung tâm dữ liệu chung.

Tóm lược về sản phẩm Ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ P5800X

Tóm lược về sản phẩm Ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ DC P4800X

Ổ đĩa Thể Rắn Intel® Optane™ P1600X Tóm lược sản phẩm, sách trắng, biểu đồ thông tin

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC

Get Ahead of Innovation

Dẫn đầu tiến trình đổi mới

Duy trì kết nối với các công nghệ, xu hướng và ý tưởng đang định hình tương lai với những cập nhật từ Intel.

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của mình, bạn xác nhận rằng mình đã đủ 18 tuổi và cho phép Intel liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin về các sản phẩm, sự kiện và thông tin cập nhật của Intel® dành cho chuyên gia công nghệ và kinh doanh. Vui lòng xem lại Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của mình, bạn xác nhận rằng mình đã đủ 18 tuổi và cho phép Intel liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin về các sản phẩm, sự kiện và thông tin cập nhật của Intel® dành cho chuyên gia công nghệ và kinh doanh. Vui lòng xem lại Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.