Quản lý toàn diện

Cho dù họ đang ở văn phòng hay ở nhà hoặc cách xa nửa vòng trái đất, nhân viên ngày nay ngày càng mang tính di động nhiều hơn. Intel vPro® Enterprise dành cho Windows1, trang bị các công cụ quản lý hiện đại của Intel® Active Management Technology,2 cung cấp khả năng quản lý từ xa toàn diện cho toàn bộ tổ chức của bạn - và thậm chí có thể cho phép truy cập vào các thiết bị bên ngoài tường lửa của công ty hoặc những thiết bị có một hệ điều hành không đáp ứng, công cụ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) cho phép bộ phận CNTT quản lý từ xa và an toàn các thiết bị, bên trong và bên ngoài tường lửa, qua đám mây.