Intel vPro®: Được thiết kế cho Doanh nghiệp như Bình thường

Việc bản chất công việc đang thay đổi và xu hướng làm việc từ xa ngày càng tăng đã tạo ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Luôn lưu ý đến những thách thức này, chúng tôi đã cải tiến Intel vPro® với các công nghệ bạn cần để hỗ trợ nhân viên đồng thời bảo vệ khỏi các mối đe dọa ngày càng phức tạp. Với Intel vPro® dành cho Doanh nghiệp, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để giữ cho máy tính từ xa của mình hoạt động tối ưu. Với Intel vPro®, bạn có thể giải quyết các vấn đề thực sự ngay bây giờ, trên tất cả các thiết bị chạy Windows* của mình. Chúng tôi đã kết hợp một số tài nguyên để giúp bạn tận dụng tối đa nền tảng Intel vPro® của mình.