Tính ổn định của độ tin cậy

Duy trì hệ thống của bạn, tự tin mở rộng quy mô và chuyển đổi các thế hệ hệ điều hành theo các điều kiện mà bạn quyết định. Việc kiểm tra nghiêm ngặt các thành phần phần cứng khác nhau giúp đảm bảo rằng tất cả các thương hiệu máy tính cá nhân hoạt động trên nền tảng bộ xử lý Intel® Core™ Ultra và được xây dựng trên Intel vPro® Enterprise1 mang lại trải nghiệm cấp chuyên nghiệp đáng tin cậy và liền mạch.