Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [PYBSWCEL]

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC cũ

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows® 10 cho Intel® NUC

trình điều khiển Intel® Serial IO cho Windows® 10

Intel® Chipset Device Software cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH