Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'19
Thuật in thạch bản
10 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
2208075
Môđun logic thích ứng (ALM)
748500
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
2994000
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
28
Bộ nhớ nhúng tối đa
235 Mb
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
6250
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP), Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision
Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)
Quad-core 64 bit Arm* Cortex*-A53
Khối Mã hóa Cứng
0
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR4, QDR IV

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
720
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
1.2 V LVCMOS, 1.8 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, True Differential Signaling
Số Cặp LVDS tối đa
360
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
56
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
58 Gbps
Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
44
Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
116 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
CXL, PCIe Gen5, 10/25/50/100/200/400G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

Siêu đăng ký
FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Tùy chọn gói
R3184A

Thông tin bổ sung