FPGA SoC và FPGA Intel® Agilex™

Dòng Intel® Agilex ™ FPGA tận dụng toàn bộ khả năng đổi mới và sản xuất của Intel. Được xây dựng với công nghệ SuperFin 10 nm tiên tiến (F-Series và I-Series), công nghệ Intel 7 (M-Series) và Cấu trúc FPGA Intel® Hyperflex™ thế hệ thứ hai, các thiết bị Intel Agilex mang lại hiệu suất tốt hơn khoảng 2 lần trên mỗi watt1so với các FPGA 7nm cạnh tranh. Các thiết bị Intel Agilex cũng cung cấp bộ xử lý dựa trên Arm tích hợp, bộ thu phát lên đến 116 Gbps, PCI Express (PCIe) 5.0 và Compute Express Link (CXL). Những tính năng này làm cho thiết bị trở nên lý tưởng cho một loạt ứng dụng trên nhiều thị trường, bao gồm trung tâm dữ liệu, mạng, truyền phát, quốc phòng và công nghiệp.

Đọc thêm về kiến trúc FPGA Intel® Agilex™ ›

Đọc tóm lược về sản phẩm FPGA Intel® Agilex™ ›

FPGA SoC và FPGA Intel® Agilex™

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.intel.com/PerformanceIndex​.

Kết quả về hiệu năng lấy căn cứ theo thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.