FPGA Intel® Agilex™ 7 và SoC FPGA chuỗi I

Các thiết bị chuỗi I cung cấp giao diện I/O hiệu năngt cao nhất để xử lý các ứng dụng sử dụng nhiều băng thông. Được sản xuất trên công nghệ xử lý SuperFin 10 nm của Intel, chuỗi này được xây dựng dựa trên các tính năng của thiết bị chuỗi F cung cấp tốc độ thu phát lên đến 116 Gbps, hỗ trợ PCIe 5.0 và kết hợp bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết với bộ xử lý bằng Compute Express Link (CXL).

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGACửa hàng Thiết kếTải xuốngCộng đồng và Hỗ trợ.

Đọc thêm tóm lược về sản phẩm FPGA Intel® Agilex™ 7 ›

FPGA Intel® Agilex™ 7 và SoC FPGA chuỗi I