Intel® 500 Series Mobile Chipsets

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Intel® QM580 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 3.4 W
Intel® WM590 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 3.4 W
Intel® HM570 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 3.4 W