Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet X520

Bộ điều hợp linh hoạt và có khả năng thay đổi cho môi trường trung tâm dữ liệu và đám mây.

Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet X520

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Giá
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m 20 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 1GbE/10GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA1 cho Dự án điện toán mở Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA2 cho Dự án điện toán mở Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X520-DA1 Launched SFP+ Direct Attach; Twin Axial Cabling up to 10 m Single 1GbE / 10GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 19 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR1 Discontinued MMF up to 300m Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR2 Launched MMF up to 300m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-LR1 Discontinued SMF up to 10km Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

Không có hồ sơ nào