Bộ điều hợp mạng hội tụ Ethernet Intel® X550

Bộ điều hợp mạng 10GBASE-T tương thích ngược giúp đơn giản hóa việc di chuyển sang 10GbE.

Bộ điều hợp mạng hội tụ Ethernet Intel® X550