Thông tin về số hiệu bộ xử lý Intel®

Số hiệu bộ xử lý là một trong nhiều yếu tố cùng với thương hiệu bộ xử lý, cấu hình hệ thống cụ thể và đánh giá chấm điểm mức hệ thống cần xem xét khi chọn bộ xử lý phù hợp cho nhu cầu điện toán của bạn.

Số hiệu cao hơn trong lớp hoặc dòng bộ xử lý thường cho biết có nhiều tính năng hơn, nhưng nó có thể nhiều hơn cái này và ít hơn cái khác. Một khi bạn quyết định được về thương hiệu và loại bộ xử lý, hãy so sánh các số hiệu bộ xử lý để xác nhận bộ xử lý đó bao gồm các tính năng mà bạn đang tìm kiếm.

Xem thông số kỹ thuật của bộ xử lý và so sánh bộ xử lý ›

Xem số hiệu bộ xử lý của máy chủ micro, máy chủ và máy trạm ›

Bộ xử lý cho máy tính để bàn và thiết bị di động

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10

Số hiệu bộ xử lý thuộc danh mục dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10 được đặt theo kiểu chữ và số, dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và số bổ nghĩa của nó. Hai số đầu tiên trong chuỗi năm số cho biết thế hệ (thứ 10) của bộ xử lý, ba số tiếp theo là số hiệu SKU, sau đó là U hoặc Y (là danh mục của hệ thống di động phù hợp của bộ xử lý này).

Số hiệu của các bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10 được đặt theo kiểu chữ và số, dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và số bổ nghĩa của nó. Hai số đầu trong chuỗi bốn số cho biết thế hệ (thứ 10) của bộ xử lý, hai số tiếp theo là số hiệu SKU, sau đó là cấp đồ họa.

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 9

Số hiệu bộ xử lý cho bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 9 sử dụng một sắp xếp chữ và số dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và bộ điều chỉnh của nó. Chữ số đầu tiên trong chuỗi bốn chữ số cho biết thế hệ của bộ xử lý, còn ba chữ số tiếp theo là mã SKU. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý. Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X tuân theo một hệ thống đánh số khác do sự khác nhau trong bộ tính năng của chúng.

Hậu tố chữ cái

Mô tả

Ví dụ
Máy tính để bàn
K Mở khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K
F Bắt buộc có đồ họa rời Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KF
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T
S Phiên bản đặc biệt
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS
Di động
H Đồ họa hiệu năng cao
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9880H
HK Đồ họa hiệu năng cao, không khóa
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980HK

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8

Số hiệu bộ xử lý cho bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 sử dụng một sắp xếp chữ và số dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và bộ điều chỉnh của nó. Chữ số đầu tiên trong chuỗi bốn chữ số cho biết thế hệ của bộ xử lý, còn ba chữ số tiếp theo là mã SKU. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý. Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X tuân theo một hệ thống đánh số khác do sự khác nhau trong bộ tính năng của chúng.

Hậu tố chữ cái

Mô tả

Ví dụ
Máy tính để bàn
K Mở khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K thế hệ thứ 8
Di động
G Bao gồm đồ họa rời trong bao bì Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8705G thế hệ thứ 8
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8650U thế hệ thứ 8

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7

Số hiệu bộ xử lý cho các bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 sử dụng một chuỗi chữ và số dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo nhãn hiệu và bộ điều chỉnh của nó. Chữ số đầu tiên trong chuỗi bốn chữ số cho biết thế hệ của bộ xử lý, còn ba chữ số tiếp theo là mã SKU. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý.

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
H Đồ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H thế hệ thứ 7
HK Đồ họa hiệu năng cao, không khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK thế hệ thứ 7
HQ Đồ họa hiệu năng cao, lõi tứ Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ thế hệ thứ 7
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U thế hệ thứ 7
Y Tiêu thụ điện năng rất ít Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75 thế hệ thứ 7

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6

Số hiệu bộ xử lý cho bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 sử dụng một sắp xếp chữ và số dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và bộ điều chỉnh của nó. Chữ số đầu tiên trong chuỗi bốn chữ số cho biết thế hệ của bộ xử lý, còn ba chữ số tiếp theo là mã SKU. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý.

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
K Mở khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K thế hệ thứ 6
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K thế hệ thứ 6
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T thế hệ thứ 6
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T thế hệ thứ 6
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T thế hệ thứ 6
Di động
H Đồ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100H thế hệ thứ 6
HK

Đồ họa hiệu năng cao, không khóa

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HK thế hệ thứ 6
HQ Đồ họa hiệu năng cao, lõi tứ Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6920HQ thế hệ thứ 6
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ thế hệ thứ 6
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6600U thế hệ thứ 6
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300U thế hệ thứ 6
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U thế hệ thứ 6

Máy trạm di động hoạt động bằng bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1500M v5 và v6

Hệ thống đánh số bộ xử lý Intel® Xeon® mới nhất là cách trình bày chữ cái số của dòng sản phẩm, họ sản phẩm và phiên bản. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý. Số hiệu phiên bản sẽ không được sử dụng trong thế hệ bộ xử lý đầu tiên.

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 5

Số hiệu bộ xử lý cho các bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 5 sử dụng một chuỗi chữ và số dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và bộ điều chỉnh của nó. Chữ số đầu tiên trong chuỗi bốn chữ số cho biết thế hệ của bộ xử lý, còn ba chữ số tiếp theo là mã SKU. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý.

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
C Bộ xử lý máy tính để bàn mở khoá dựa trên gói LGA 1150 với đồ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C thế hệ thứ 5
R Bộ xử lý máy tính bàn dựa trên gói BGA1364 (di động) với độ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775R thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675R thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R thế hệ thứ 5
Di động
H Đồ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350H thế hệ thứ 5
HQ Đồ họa hiệu năng cao, lõi tứ Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5950HQ thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850HQ thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5750HQ thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700HQ thế hệ thứ 5
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ M

Số hiệu bộ xử lý của bộ xử lý Intel® Core™ m sử dụng một chuỗi chữ và số theo sau bộ điều chỉnh. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý.

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Y Tiêu thụ điện năng rất ít Bộ xử lý Intel® Core™ m-5Y70

Bộ xử lý cho máy tính xách tay, máy để bàn & thiết bị di động

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4

Số hiệu bộ xử lý cho các bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 sử dụng một chuỗi chữ và số dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và bộ điều chỉnh của nó. Chữ số đầu tiên trong chuỗi bốn chữ số cho biết thế hệ của bộ xử lý, còn ba chữ số tiếp theo là mã SKU. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý.

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
K Mở khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K
R Bộ xử lý máy tính bàn dựa trên gói BGA1364 (di động) với độ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770R
S Phong cách sống được tối ưu hóa cho hiệu năng Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T
Di động
HQ Đồ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ
M Di động

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M

MQ Di động lõi tứ

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ

MX Phiên bản siêu di động Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U
Y Tiêu thụ điện năng rất ít Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 3

Số hiệu bộ xử lý cho các bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 3 sử dụng một chuỗi chữ và số dựa trên thế hệ và dòng sản phẩm theo thương hiệu và bộ điều chỉnh của nó. Chữ số đầu tiên trong chuỗi bốn chữ số cho biết thế hệ của bộ xử lý, còn ba chữ số tiếp theo là mã SKU. Khi có thể áp dụng, hậu tố chữ cái sẽ xuất hiện ở cuối tên bộ xử lý đại diện cho dòng bộ xử lý.

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
K Mở khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3370K
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K
S Phong cách sống được tối ưu hóa cho hiệu năng Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T
Di động
M Di động Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M
QM Di động lõi tứ Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U
Y Tiêu thụ điện năng rất ít Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 2

Số hiệu bộ xử lý cho dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 2 có mã nhận diện dạng chữ và số theo sau bởi một chuỗi gồm bốn chữ số và có thể có một hậu tố chữ cái, tùy theo bộ xử lý. Bảng dưới đây giải thích các hậu tố sử dụng cho dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 2.

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
K Mở khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K
S Phong cách sống được tối ưu hóa cho hiệu năng Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T
Di động
M Di động Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M
QM Di động lõi tứ Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM

Dòng bộ xử lý Intel® Core™

Số hiệu bộ xử lý dành cho dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ trước có mã nhận diện dạng chữ và số theo sau bởi dãy số có ba chữ số.

Dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Duo

Số hiệu bộ xử lý dành cho thương hiệu dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Duo được phân loại bằng tiền tố chữ cái theo sau bởi dãy số có bốn chữ số. Bảng bên dưới giải thích các tiền tố chữ cái dùng cho dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Duo.

Tiền tố chữ cái Mô tả
E Bộ xử lý hai lõi tiết kiệm điện dành cho máy để bàn với TDP lớn hơn hoặc bằng 55 W
L Bộ xử lý tiết kiệm điện cao dành cho thiết bị di động với TDP 12-19 W
P Bộ xử lý tiết kiệm điện cao dành cho thiết bị di động với TDP 20-29W
Q Bộ xử lý hiệu năng cao lõi tứ cho di động
QX Bộ xử lý hiệu năng rất cao lõi tứ dành cho máy để bàn hoặc di động
S Kiểu hình thức dành cho di động với gói 22x22 BGA
T Bộ xử lý tiết kiệm điện cao dành cho thiết bị di động với TDP 30-39 W
U Bộ xử lý tiết kiệm điện rất cao dành cho thiết bị di động với TDP nhỏ hoăn hoặc bằng 11,9 W
X Bộ xử lý hiệu năng rất cao lõi kép dành cho máy để bàn hoặc di động

Dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Quad

Số hiệu bộ xử lý dành cho dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Quad có tiền tố chữ cái theo sau bởi dãy số gồm bốn chữ số. Ngoài ra, bộ xử lý Intel® Core™2 Quad tiết kiệm điện còn được nhận diện bởi hậu tố "S" cho biết bộ xử lý có khả năng tiêu hao nhiệt thấp hơn.

Bộ xử lý Intel Atom®

Số hiệu bộ xử lý dành cho dòng bộ xử lý Intel Atom® được phân loại bởi dãy số gồm 3 số. Bộ xử lý Intel Atom® dành cho dòng Netbook có tiền tố chữ cái là N và bộ xử lý Intel Atom® với tiền tố chữ cái là Z cho biết bộ xử lý dành cho Thiết bị Internet di động (Mobile Internet Devices) (MID). Số hiệu cao hơn trong lớp hoặc dòng bộ xử lý thường cho biết có nhiều tính năng hơn. Số hiệu bộ xử lý cao hơn cũng có thể có nhiều hơn hoặc ít hơn một tính năng.

Bộ xử lý Intel® Pentium®

Số hiệu bộ xử lý dành cho thương hiệu Intel® Pentium® có tiền tố chữ cái theo sau bởi dãy gồm chữ số. Tất cả đều là bộ xử lý lõi kép hiệu quả về năng lượng dành cho máy tính để bàn với TDP lớn hơn hoặc bằng 65 W. Số hiệu cao hơn trong lớp hoặc dòng bộ xử lý thường cho biết có nhiều tính năng hơn, như bộ nhớ đệm, tốc độ xung nhịp, bus mặt trước hoặc các công nghệ khác của Intel®. Bộ xử lý có số hiệu cao hơn cũng có thể có nhiều hơn một tính năng này và ít hơn một tính năng khác.

Bộ xử lý Intel® Celeron®

Số hiệu bộ xử lý dành cho thương hiệu Intel® Celeron® được thể hiện bằng dãy số gồm ba số hoặc dãy số gồm năm ký tự với tiền tố chữ cái và bốn chữ số, tùy theo loại bộ xử lý. Số hiệu cao hơn trong lớp hoặc dòng bộ xử lý thường cho biết có nhiều tính năng hơn, như bộ nhớ đệm, tốc độ xung nhịp, bus mặt trước hoặc các công nghệ khác của Intel®. Bộ xử lý có số hiệu cao hơn cũng có thể có nhiều hơn một tính năng này và ít hơn một tính năng khác.