Hướng dẫn Tóm lược về các Bản cập nhật Bộ xử lý Mới nhất của Chúng tôi và Cách đặt tên

Trong bài đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra mới, bộ xử lý Intel® Core™, bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14 và Intel® Core™ chuỗi N.

  • Các quy ước đặt tên được cập nhật, bao gồm Bộ xử lý Intel®, tên thương hiệu mới cho bộ xử lý giá trị của chúng tôi, sẽ thay thế thương hiệu Intel Pentium® và Intel Celeron®.

author-image

Bởi

Bộ xử lý Mới, Tên Mới

Gần đây chúng tôi đã thực hiện một số cập nhật bộ xử lý và cách đặt tên. Chúng tôi đã giới thiệu bộ xử lý Intel® Core™ Ultra và bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14. Chúng tôi đã thêm bộ xử lý Intel® Core™ Chuỗi N. Và chúng tôi đã giới thiệu bộ xử lý dành cho dòng sản phẩm thiết yếu: Bộ xử lý Intel®—một sản phẩm mới sẽ thay thế thương hiệu Intel Pentium® và Intel Celeron®.

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra là bước tiến đột phá trong đổi mới chip Intel. Với thiết kế kết hợp hiệu năng 3D hoàn toàn mới, chúng bao gồm NPU (Bộ xử lý thần kinh) và cũng có thể bao gồm GPU Intel® Arc5 để tăng tốc đồ họa và AI. Vì vậy, bây giờ, khách hàng có thể tận hưởng các khả năng AI mới thú vị—như chỉnh sửa video, cộng tác và nâng cấp game—trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng.

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ Ultra bao gồm bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 9, bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 7 và bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 5.

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý Intel® Core™ Ultra mới

Hậu tố dành cho bộ xử lý Intel® Core™ Ultra

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra sẽ có hậu tố H và U.

Ví dụ: bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 7 165H và bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 5 135U.

So sánh các Bộ xử lý Intel Core Ultra1

Bộ xử lý Intel® Core™ (Series 1)

Bộ xử lý Intel® Core™ mở ra kỷ nguyên đổi mới tiên tiến với cách thức đặt tên mới, ngắn hơn bao gồm hệ thống 3 chữ số cho số bộ xử lý.


Dòng bộ xử lý Intel® Core™ bao gồm bộ xử lý Intel® Core™ 7, bộ xử lý Intel® Core™ 5 và bộ xử lý Intel® Core™ 3.

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý Intel® Core™ mới (Series 1)

So sánh các bộ xử lý Intel Core 2

Bộ xử lý Intel® Core™ (thế hệ thứ 14)

Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14 mang lại hiệu năng và hiệu quả cao nhờ thiết kế kết hợp hiệu năng mới đột phá.

Chúng bao gồm Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5 và Intel® Core™ i3.

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 14 mới

Hiểu được Hậu tố Bộ xử lý Intel® Core™

So sánh Bộ xử lý Intel Core3

Bộ xử lý Intel® Core™ Chuỗi N

Bộ xử lý Intel® Core™ Chuỗi N cung cấp hiệu năng nâng cao cho điện toán sơ cấp trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn. Quy ước đặt tên Chuỗi N là:

Bộ xử lý Intel®

Cuối cùng, chúng tôi đã giới thiệu bộ xử lý mới cho dòng sản phẩm giá trị: Bộ xử lý Intel®—một sản phẩm mới sẽ thay thế thương hiệu Intel Pentium® và Intel Celeron®.

Quy ước đặt tên mới là:

Lưu ý: Bộ xử lý Intel® không bao gồm bất kỳ chỉ số thế hệ nào ở định dạng số. Tiền tố chữ và số của bộ xử lý Intel® sẽ bắt đầu bằng chữ N hoặc U.

Ngoài ra, Bộ xử lý Intel® cũng bao gồm các biến thể khác bên ngoài bộ xử lý chuỗi N.

Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver và Gold

Intel đang tiếp tục cung cấp bộ xử lý Intel® Pentium® Silver và Intel® Pentium® Gold hiện có.

Các số hiệu cao hơn trong dòng bộ xử lý cho biết các tính năng và tiêu chuẩn công năng được cải thiện, bao gồm bộ nhớ đệm, tốc độ xung nhịp hoặc bus mặt trước.

Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold và Silver được phân biệt bởi hiệu năng CPU tổng thể của chúng:

  • Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold được tối ưu hóa về hiệu năng.
  • Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver được tối ưu hóa về chi phí.

Xem bộ xử lý Intel® Pentium® ›

Bộ xử lý Intel® Celeron®

Quy ước đặt tên bộ xử lý Intel® Celeron® bao gồm hai định dạng khác nhau. Một số bộ xử lý Intel® Celeron® có thể có một trong các thông số sau: số có bốn chữ số, tiền tố hoặc hậu tố.

Các số hiệu cao hơn trong dòng bộ xử lý thường biểu thị các tính năng và tiêu chuẩn công năng được cải thiện, bao gồm bộ nhớ đệm, tốc độ xung nhịp hoặc bus mặt trước.

Xem bộ xử lý Intel® Celeron® ›