Giới thiệu về số Bộ xử lý Intel®

Số hiệu bộ xử lý là một trong nhiều yếu tố, cùng với nhãn hiệu bộ xử lý, cấu hình hệ thống cụ thể và điểm chuẩn cấp hệ thống, cần được xem xét khi chọn bộ xử lý phù hợp cho nhu cầu điện toán của bạn.

Số cao hơn trong lớp hoặc dòng bộ xử lý thường cho biết nhiều tính năng hơn, nhưng nó có thể nhiều hơn cái này và ít hơn cái khác. Khi bạn quyết định thương hiệu và loại bộ xử lý cụ thể, hãy so sánh số hiệu bộ xử lý để xác minh bộ xử lý đó bao gồm các tính năng bạn đang tìm kiếm.

Xem thông số kỹ thuật của bộ xử lý và so sánh bộ xử lý ›

Xem điểm chuẩn hiệu năng bộ xử lý ›

Xem số bộ xử lý dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động ›

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.