Intel® HID Event Filter điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Pro & Máy tính mini - NUC12WS

739797
8/11/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® HID Event Filter cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Pro & Máy tính mini - NUC12WS.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 46.2 KB
  • SHA1: C3CDD49C5091001419A110A52C8ED5989C7C5092

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa các trình điều khiển dành cho Intel® HID Event Filter cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Pro & Máy tính mini - NUC12WS.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.