Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

17881
12/22/2022

Giới thiệu

Công nghệ Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) được sử dụng để ép xung, giám sát và căng hệ thống. Lưu ý: Vui lòng đảm bảo bộ xử lý của bạn được hỗ trợ trước khi tải xuống phiên bản mới nhất của Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU). Các phiên bản máy tính Intel® XTU không còn khả dụng để tải xuống. Ứng dụng này chỉ được hỗ trợ với bộ xử lý không khóa (chuỗi K và X). Tham khảo phần "Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê bên dưới" cho danh sách bộ xử lý được hỗ trợ.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11* (22H2), Windows 11* (21H2), Windows 10* (21H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1)
  • Kích thước: 15.6 MB
  • SHA1: B1AE1C4BED2C783BED4AD01B5B8FF049932FF66E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel XTU là phần mềm điều chỉnh hiệu năng dựa trên Windows* cho phép những người mới làm quen và những người đam mê kinh nghiệm để ép xung, giám sát và căng hệ thống. Giao diện phần mềm cho thấy một tập hợp các khả năng mạnh mẽ phổ biến trong hầu hết các nền tảng dành cho người đam mê cùng với các tính năng mới có sẵn trên bộ xử lý ứng dụng Intel® mới và bo mạch chủ Intel®.

Xem ghi chú phát hành cho phần cứng được hỗ trợ, những gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết. Intel XTU có thể hoặc không hoạt động trên các bộ xử lý không được hỗ trợ.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.