Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

17881
9/27/2023

Giới thiệu

Intel Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) được sử dụng để ép xung, giám sát và gây căng thẳng cho hệ thống. Ứng dụng này chỉ được hỗ trợ với bộ xử lý đã mở khóa (K- và X-series). Tham khảo phần "Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê bên dưới" để biết danh sách bộ xử lý được hỗ trợ. CẢNH BÁO: Hãy đảm bảo bộ xử lý của bạn được hỗ trợ trước khi tải xuống phiên bản mới nhất của Intel Extreme Tuning Utility (Intel® XTU). Các phiên bản cũ hơn của Intel® XTU không còn có sẵn để tải xuống.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11* (22H2), Windows 11* (21H2), Windows 10* (22H2)
  • Kích thước: 50 MB
  • SHA1: 9842A87BDE75B8CCB7C072225622D458E21D79F1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel XTU là một phần mềm điều chỉnh hiệu suất dựa trên Windows * cho phép những người mới làm quen và những người đam mê có kinh nghiệm ép xung, giám sát và gây căng thẳng cho hệ thống. Giao diện phần mềm cho thấy một tập hợp các khả năng mạnh mẽ phổ biến trong hầu hết các nền tảng đam mê cùng với các tính năng mới có sẵn trên bộ xử lý ứng dụng Intel mới và bo mạch chủ Intel®.

Xem ghi chú phát hành để biết phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết. Intel XTU có thể hoặc không thể hoạt động trên bộ xử lý không được hỗ trợ.

GHI: Bạn nên sử dụng phiên bản Intel® XTU mới nhất để có các tính năng nâng cao và tránh không tương thích cấu hình. Người dùng có phiên bản cấu hình Intel XTU cũ hơn (7.9 trở lên) có thể gặp phải tình trạng không tương thích và sẽ cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel® để chuyển đổi cấu hình cũ hơn. Sau khi chuyển đổi, các cấu hình này có thể được sử dụng với Intel® XTU mới nhất. Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.