Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

17881
3/25/2024

Giới thiệu

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) được sử dụng để ép xung, giám sát và nhấn mạnh hệ thống. Ứng dụng này chỉ được hỗ trợ với bộ xử lý đã mở khóa (K- và X-series). Tham khảo phần "Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê bên dưới" để biết danh sách bộ xử lý được hỗ trợ. CẢNH BÁO: Hãy đảm bảo bộ xử lý của bạn được hỗ trợ trước khi tải xuống phiên bản Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) mới nhất. Các phiên bản Intel® XTU cũ hơn không còn có sẵn để tải xuống.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11* (23H2), Windows 11* (22H2), Windows 11* (21H2), Windows 10* (22H2)
  • Kích thước: 47.5 MB
  • SHA256: F03413A937D64C1A49F08823233E3033143B5E6B3FA0A1421F685ABDCB26A5C3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® XTU là một phần mềm điều chỉnh hiệu suất dựa trên Windows* cho phép những người mới làm quen và những người đam mê có kinh nghiệm ép xung, giám sát và căng thẳng hệ thống. Giao diện phần mềm cho thấy một tập hợp các khả năng mạnh mẽ phổ biến trong hầu hết các nền tảng đam mê cùng với các tính năng mới có sẵn trên các bộ xử lý ứng dụng Intel® và bo mạch chủ Intel® mới.

Xem ghi chú phát hành để biết phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết. Intel XTU có thể hoặc không thể hoạt động trên các bộ xử lý không được hỗ trợ.

LƯU Ý: Bạn nên sử dụng phiên bản Intel® XTU mới nhất để có các tính năng nâng cao và tránh sự không tương thích của cấu hình. Người dùng có phiên bản hồ sơ Intel® XTU cũ hơn (7.9 trở lên) có thể gặp phải tình trạng không tương thích và sẽ cần liên hệ với Intel Customer Support để chuyển đổi cấu hình cũ hơn. Sau khi chuyển đổi, các cấu hình này có thể được sử dụng với Intel® XTU mới nhất. Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.