Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKCx1x - Gói trình điều khiển

649904
4/21/2022

Giới thiệu

Windows® 10 & Windows* 11 - Gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 2.2 GB
 • SHA1: 2598FC4DB5522DE0372585444C4370FE7919E3A7
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 732.3 MB
 • SHA1: BC383CD0F5C971F12B3BD245AC38DE4A159A76A3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15- LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E, cho Windows® 10 & Windows* 11, phiên bản 1.5.

Lưu ý

Vì trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 phải được cài đặt theo thứ tự nhất định, trình điều khiển sẽ không khả dụng thông qua mạng Intel® Driver & Support Assistant.

Cập nhật

Phiên bản trình điều khiển đồ họa: 31.0.101.3222

Bao gồm các trình điều khiển và các phiên bản sau:

 • Âm thanh - 1.4
 • Bluetooth - 22.110.0.2
 • Chipset - 10.1.18793.8276
 • GFX - 31.0.101.3222
 • GFX-NVIDIA - 496.04
 • Bộ gia tốc chấm điểm GNA - 3.0.0.1400
 • Bộ lọc sự kiện HID - 2.2.1.386
 • MẠNG LAN - 1.0.2.14
 • ME - 15.0.35.1898
 • Trình điều khiển Uniwill Studio Phần mềm NUC - 1.0.3.5
 • Lưu trữ nhanh (RST) - 18.6.0.1015.1
 • Bộ đọc thẻ SD - 10.0.22000.31269
 • Serial_IO - 30.100.2129.8
 • Thunderbolt - 1.41.11930 (84)
 • Cập nhật FW bàn di chuột - 58.2.96.5
 • Không dây - 22.110.0.2

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.