Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [KCTGL357] cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

Gói trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E & LAPKC51E

Công cụ tích hợp firmware Intel Aptio* V UEFI dành cho máy tính xách tay Intel® NUC®

UniwillService for Intel NUC Software Studio for Intel® NUC X15 Laptop Kits - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E