Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ loại bỏ lưu giữ hình ảnh cho các Máy tính xách tay Intel NUC sản phẩm

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Bản vá cho sự cố LAN chờ hiện đại trên các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12

Cập nhật BIOS [KCTGL357] cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E