NVIDIA* Graphics Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

19656
2/10/2022

Giới thiệu

Hướng dẫn cách tải xuống trình điều khiển đồ họa NVIDIA* cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Mô tả chi tiết

Mục đích

Hướng dẫn cách tải xuống trình điều khiển đồ họa NVIDIA cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Nhấp vào đây để tải xuống phiên bản mới nhất của NVIDIA Graphics Driver.

Lưu ý

Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme cũng có đồ họa HD Intel®. Đảm bảo cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel mới nhất.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.