Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển Creative Sound Blaster* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

Realtek* LAN Connection Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trung tâm điều khiển dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

BIOS Update for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits - LAPQC71x [QCCFL357]

Công cụ loại bỏ lưu giữ hình ảnh cho các Máy tính xách tay Intel NUC sản phẩm

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Wireless Technology Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

NVIDIA* Graphics Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Rapid Storage Technology (RST) dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Cập nhật vi chương trình chạm cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B