Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp firmware Intel Aptio* V UEFI dành cho máy tính xách tay Intel® NUC®

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển công nghệ không dây Intel cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Phần mềm thiết bị chipset Intel cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Realtek * Trình điều khiển âm thanh độ nét cao cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển Creative Sound Blaster * cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

Tải xuống

Trình điều khiển kết nối mạng LAN Realtek * cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển đầu đọc thẻ Realtek * cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trung tâm điều khiển cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Cập nhật BIOS cho Bộ dụng cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71x [QCCFL357]

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows® 10 & Windows 11* cho bộ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển đồ họa NVIDIA * dành cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel Rapid Storage Technology (RST) for Windows 10 &; Windows® 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit

Trình® điều khiển Intel Serial IO cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Công cụ cập nhật firmware Thunderbolt™ 3 cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Tải xuống

Trình điều khiển Thunderbolt™ 3 DCH cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Cập nhật firmware bàn di chuột cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B