Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71x [QCCFL357]

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Rapid Storage Technology (RST) dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

NVIDIA* Graphics Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển Creative Sound Blaster* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

Trung tâm điều khiển dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme