Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ loại bỏ lưu giữ hình ảnh cho các Máy tính xách tay Intel NUC sản phẩm

Cập nhật BIOS cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71x [QCCFL357]

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Rapid Storage Technology (RST) dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme