Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trung tâm điều khiển cho bộ công cụ Máy tính ® Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme

Realtek* LAN Connection Driver cho Bộ công cụ Máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Graphics DCH Driver cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) dành cho Intel® NUC 9 Extreme dành cho máy tính xách tay

Nvidia* Graphics Driver cho bộ công cụ máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme

Thunderbolt™ 3 DCH Driver cho Bộ công cụ Máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme