Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trung tâm điều khiển cho bộ dụng cụ máy tính xách tay NUC 9 Extreme ® Intel

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay cực đoan NUC 9 ® Intel - LAPQC71x [QCCFL357]

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) dành cho Intel® NUC 9 Extreme dành cho máy tính xách tay

Thunderbolt™ 3 DCH Driver cho Bộ công cụ Máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme

Trình điều khiển Sound Research* cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71C và LAPQC71D