Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19317
2/22/2022

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm dành cho Windows® 10 & Windows 11* cho Intel® NUC NUC8i7HNK và NUC8i7HVK

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 231.7 MB
 • SHA1: 168EE28FF449D8D4AEB4AC4A5FC11B3A282734AB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST

Những tập tin để sử dụng?

 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).
 • RST_F6Floppy.zip (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Ghi chú

Để sử dụng tệp setupRST.exe, Chipset Chế độ SATA, trong BIOS, phải được thay đổi thành RAID và hệ điều hành cần được cài đặt trước khi ứng dụng có thể được cài đặt.

Để sử dụng RST_F6Floppy.zip, Chế độ Chipset SATA, trong BIOS, phải được đổi thành RAID. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.