Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S1200V3RPL/S1200V3RPO/S1200V3RPM cho EFI

17359
4/13/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho các hệ thống Intel® Server Board S1200V3RPL, S1200V3RPO và S1200V3RPM cho EFI (03.04.0006).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 8.3 MB
 • SHA1: 2250C524DF17F55290AD10BBCBD5FF4FDAAD9556

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật CHỈ BIOS cho Intel® Server Board S1200V3RPL, S1200V3RPO, S1200V3RPM và Hệ thống Máy chủ Intel® thích hợp với các bo mạch S1200V3RP này, để sử dụng với vỏ EFI nhúng.

Lưu ý quan trọng: Không sử dụng gói này trên Intel® Server Board S1200V3RPS hoặc Hệ thống Máy chủ Intel® R1304RPSSFBN.

Thông báo

 • BIOS hệ thống: R03.04.0006
 • Chương trình cơ sở ME: 03.00.07.024
 • Nếu phiên bản BIOS trước đó là R02.02.0004 và phiên bản cũ hơn, bạn cần sử dụng phần khởi động phần CPU HSW/HSW-R thành EFI shell và sử dụng các tệp tin ẩn danh cập nhật BIOS lên R03.03.0006 và cập nhật ME lên 3.0.7.24. Sau đó, thay thế bằng bộ phận CPU BDW để bật nguồn.
 • Bạn cần sử dụng tệp khôi phục phục hồi để hạ cấp/nâng cấp giữa R02.00.0x32 và trước phiên bản BIOS (bao gồm cả R01.04.0002 và trước đó).
 • BIOS R02.01.0002 và các phiên bản mới hơn cần sử dụng lệnh iflash32 -u RB_R02.0x.xxxxRec.cap UpdateBackupBios -ni để nâng cấp từ R01.04.0002 và các phiên bản đầu tiên. Tương tự, R01.04.0002 và các phiên bản đầu tiên cần sử dụng lệnh iflash32 -u RB_R01.0x.xxxxRec.cap UpdateBackupBios -ni để hạ cấp từ R02.01.0002 và các phiên bản mới hơn.
 • Là yêu cầu bảo mật, phiên bản R03.01.0001 không hỗ trợ hạ cấp nghiêm trọng ở chế độ bình thường.
 • R03.01.0002 là BIOS đầu tiên bổ sung hỗ trợ cho bộ xử lý chuỗi Intel® Xeon® E3-1200 v4. Nếu bạn đang nâng cấp từ R02.02.0004 hoặc các phiên bản BIOS cũ hơn, trước tiên bạn cần sử dụng chuỗi Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v3 trước tiên để khởi động lên EFI shell và sử dụng các tệp tin đệm để cập nhật BIOS lên R03.01.0002. Sau khi nhấp nháy với chuỗi bộ xử lý Intel Xeon E3-1200 v3, bạn có thể cài đặt bộ xử lý Intel Xeon chuỗi E3-1200 v4 và khởi động.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Ghi chú bổ sung

 • Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.
 • Tham khảo các tệp readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật Chương trình cơ sở.
 • Để tìm hiểu thêm thông tin về việc sử dụng EFI, hãy truy cập Hướng dẫn Cơ bản về Giao diện Vi chương trình mở rộng* (EFI) cho Bo mạch máy chủ Intel®.
 • Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.
 • Mã nguồn BMC mở cho Intel® Server Board dòng S1200V3RP khả dụng để tải xuống.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.