trình điều khiển và giao diện người dùng Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)

15667
7/2/2020

Giới thiệu

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) (16.8.3.1003) hỗ trợ cấu hình và cho phép tăng tốc hệ thống với Bộ nhớ Intel® Optane™ và bảo trì RAID 0/1/5/10.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 20.9 MB
 • SHA1: 16B67128B1610B45885974FB0DA9C68F2B4160A5
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 71.5 MB
 • SHA1: 557D218A1DDDBA28EC75D87657E055AD5FB4A74F
 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 3.7 MB
 • SHA1: EF7FAE2C67B5586F951E33C97B2B37D0AC75D485
 • Kích thước: 13.3 KB
 • SHA1: BAAB81EE08EADEBA7B00EF6A49534CAB6EAA28F0

Mô tả chi tiết

Các ứng Intel® Rapid Storage Technology mềm Intel® Optane™ nhớ tối đa đã đạt đến tuổi thọ kết thúc. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây

Người dùng trên các nền tảng mới hơn có thể đến đây để nhận gói trình điều khiển mới nhất.

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối nên sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất/nhà cung cấp hệ thống của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows để loại bỏ tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường xuyên tùy chỉnh các trình điều khiển chung của Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp như vậy, bạn không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

Mục đích

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 16.8.3.1003 hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng bao gồm:

 • Tăng tốc hệ thống với bộ Intel® Optane™ hành
 • Cấu hình và bảo trì RAID 0/1/5/10

Lưu ý: Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn trước khi cài đặt các ứng dụng này hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Intel. Chúng có thể cung cấp phần mềm được cấu hình đặc biệt cho hệ thống của bạn.

Tệp nào để chọn?

 • SetupOptaneMemory.exe
  • Được thiết kế đặc biệt và tối ưu hóa để hỗ trợ tăng tốc hệ thống Intel® Optane™ mô-đun bộ nhớ
 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ tăng tốc hệ thống Intel® Optane™ bộ nhớ bổ sung các tính năng nâng cao như quản lý ổ đĩa RAID 0/1/5/10.
 • f6flpy-x64.zip (Hệ điều hành 64 bit) / f6flpy-x86.zip (Hệ điều hành 32bit):
  • Trình điều khiển Intel® RST cần thiết để cài đặt trước khi cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ từ Microsoft* Store

Ghi chú

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.