Intel® Graphics Media Accelerator Driver hỗ trợ Windows* XP (zip)

14435
1/23/2008

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 14.25.50 cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel®. Tệp này nhằm mục đích sử dụng của Nhà phát triển.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows XP family*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 6BA4663CC1AFF1430A449DCE051A85B6016DCD78

Mô tả chi tiết

Xem tập tin README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH cho thông tin phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa trình điều khiển phiên bản 14.25.50 cho Windows* 2000 và Windows* XP. Bao gồm cả BIOS Video mới nhất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.