Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành cho Windows* XP (zip)

14435
1/23/2008

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 14.25.50 cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel®. Tệp này dành cho nhà phát triển sử dụng.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows XP family*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 6BA4663CC1AFF1430A449DCE051A85B6016DCD78

Mô tả chi tiết

Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH cho chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa các trình điều khiển phiên bản 14.25.50 cho Windows* 2000 và Windows* XP. Đi kèm cũng là BIOS Video mới nhất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.