Redfish* Schema Resources for Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000097147

20/03/2024

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) là giải pháp RAID dành cho doanh nghiệp giúp giải phóng hiệu năng của SSD NVMe*. Intel® VROC được kích hoạt bởi một tính năng trong Intel® Xeon® bộ xử lý Có thể mở rộng được gọi là Intel® Volume Management Device (Intel® VMD), một bộ điều khiển tích hợp bên trong phức hợp gốc CPU PCIe. SSD NVMe được kết nối trực tiếp với CPU, cho phép hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng hiệu suất của các thiết bị lưu trữ nhanh. Intel® VROC mang lại những lợi ích này mà không có sự phức tạp, chi phí và mức tiêu thụ điện năng của các thẻ bộ điều hợp bus chủ RAID (HBA) phần cứng truyền thống được đặt giữa các ổ đĩa và CPU.

Redfish* của DMTF là một tiêu chuẩn được thiết kế để cung cấp khả năng quản lý đơn giản và an toàn cho CNTT kết hợp, hội tụ và Trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định (SDDC). Cả khả năng đọc được của con người và máy móc, Redfish* tận dụng các tiêu chuẩn dịch vụ web và Internet phổ biến để hiển thị thông tin trực tiếp cho chuỗi công cụ hiện đại.

Các tài nguyên lược đồ Redfish* có sẵn cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) được liệt kê bên dưới. Các tài nguyên lược đồ Redfish* này có tham chiếu đến các tài nguyên được lưu trữ trong trang web của bên thứ ba redfish.dmtf.org. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba và tham chiếu đến nhãn hiệu của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện và minh họa. Trừ khi có quy định rõ ràng, Intel không chịu trách nhiệm về nội dung của các liên kết đó và không ngụ ý sự chứng thực của bên thứ ba nào đối với Intel hoặc bất kỳ sản phẩm nào của Intel.

Những điều bạn nên biết về gói Intel® VROC
Các nhà cung cấp hệ thống có thể tùy chỉnh gói Intel® VROC cho các nền tảng cụ thể của họ. Tham khảo OEM của bạn để biết danh sách đầy đủ các bộ tính năng có sẵn. Nếu bất kỳ thông tin nào trong các tài nguyên này xung đột với thông tin hỗ trợ do OEM nền tảng cung cấp, tài liệu và cấu hình nền tảng sẽ được ưu tiên.

Tài nguyên lược đồ Redfish*

Thông tin thêm về lược đồ Redfish* có thể được tìm thấy trong Redfish* Schema Supplement.

Redfish* REST API

API Intel® VROC Redfish* REST có sẵn trong Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Redfish* REST API.

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Cấu hình được hỗ trợ
Tài nguyên cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)