Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC)

Intel® VROC là giải pháp RAID doanh nghiệp giải phóng hiệu suất của SSD NVMe, được kích hoạt bởi một tính năng trong bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® có tên Intel® Volume Management Device (Intel® VMD), bộ điều khiển tích hợp bên trong phức hợp gốc CPU PCIe. Intel® VROC mang lại những lợi ích này mà không có sự phức tạp, chi phí và mức tiêu thụ điện năng của các thẻ bộ điều hợp bus chủ RAID (HBA) phần cứng truyền thống được đặt giữa các ổ đĩa và CPU.