Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) cho Doanh nghiệp

Thông tin đồ họa: Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) là chuyển biến lớn nhất của Wi-Fi trong 20 năm cho doanh nghiệp sử dụng. Với tốc độ và dung lượng mạng lớn hơn, cũng như độ trễ thấp hơn, nó rất phù hợp cho cả văn phòng công ty và tại nhà.