Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Các sản phẩm Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig +) hỗ trợ Wi-Fi luồng kép ở các băng tần 2.4GHz, 5GHz và 6GHz, đồng thời bao gồm thông lượng TCP được cải thiện— vượt quá 2Gbps — và các tính năng Wi-Fi 6 R2 trong tương lai nhằm tối đa hóa lợi ích của Wi-Fi 6, bao gồm tốc độ Gigabit, độ trễ cực thấp và độ tin cậy nâng cao mang lại lợi ích cho các tần số vô tuyến mới dành riêng cho các thiết bị Wi-Fi 6E.

Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của Wi-Fi 6E ›

Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Tất cả
  • Tất cả

  • Khả năng tương thích

  • Khả năng kết nối

  • Thông tin sản phẩm & Tài liệu

  • Xác định sản phẩm của tôi

  • Cài đặt & Thiết lập

  • Bảo trì & Hiệu năng

  • So sánh sản phẩm

  • Xử lý sự cố

Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Trang / Xem tất cả
Xem Ít Hơn